SƠN GẤM ROUGHT COAT

SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

LOẠI THỂ TÍCH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG MÀU

CÁC TÍNH NĂNG SƠN

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Loại Số lớp Tên sản phẩm

Chất trét tường

1 lớp Bột trét

Sơn lót

1 lớp

1 lớp

Hi – Sealer 2001

Rough Coat

Sơn gấm

Sơn hoàn thiện

1 lớp

 

1 lớp

Rough Coat

Sơn gấm

Unilic Topcoat

 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

  • Xử lý tốt bề mặt bằng hồ vữa hoặc bột trét

Bước 2: Lớp lót

  • Dùng Rulo hoặc cọ để sơn lót 1 lớp Hi-Sealer 2001
  • Sau 2h, dùng súng phun sơn 1 lớp Rough Coat Sơn gấm

Bước 3: Hoàn thiện

  • Sau 4h, dùng súng phun sơn 1 lớp Rough Coat lên lớp 1
  • Sau 2h, dùng Rulo hoặc cọ sơn 1 lớp Unilic Topcoat để hoàn thiện